Chuẩn bị nội soi, người đàn ông bất ngờ bật dậy, ra cổng viện bắt xe về quê