Jun88-NATO tính lập căn cứ quân sự ở Ba Lan, Romania và Slovakia