Jun88-Ông Putin đưa ra điều kiện ngừng bắn, Tổng thống Ukraine lên tiếng

    / / /