Vinamilk tham luận về chiến lược đổi mới và Net Zero tại Hội nghị sữa-Nhiệm vụ ngày 789BET