Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy độngJun88-